برگزاری چهارمین جلسه کمیته نظام پیشنهادها در سال۱۳۹۸‏

۱۱ تیر ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۸ کد : ۸۶۷۳ اخبار
تعداد بازدید:۴۷
چهارمین جلسه کمیته نظام پیشنهادها در سال۱۳۹۸ برگزار شد.‏
برگزاری چهارمین جلسه کمیته  نظام پیشنهادها در سال۱۳۹۸‏

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، چهارمین جلسه کمیته  نظام پیشنهادها در سال1398 روز چهارشنبه30  بهمن ‌‏1398 در اتاق مدیریت نظارت و ارزیابی برگزار شد.‏
در این جلسه آیین‌نامه ویرایش شده نظام پیشنهادها، مورد بررسی و تأیید اعضا قرار گرفت و برای تصویب در ادامه به ‏هیأت رئیسه دانشگاه ارسال می‌گردد. همچنین در این جلسه اولین خبرنامه نظام پیشنهادها بررسی گردید. این خبرنامه به ‏منظور معرفی، تشـریح و تبیین دقیق‌تر و مطلوب‌تر دسـتاوردهای کمیته نظام پیشنهادها، به صورت الکترونیک و دوره انتشار ‏دوماهنامه تهیه و تدوین شده است. در ادامه این جلسه، 32 پیشنهاد بررسی شد که  10 پیشنهادجهت استعلام وبررسی به ‏واحدهای مربوط ارجاع داده شد.‏