آخرین آیین نامه ویرایش شده نظام پیشنهادات

۱۱ تیر ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۹ کد : ۸۶۸۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۹۲
آخرین آیین نامه ویرایش شده  نظام پیشنهادات

ویرایش آیین نامه نظام پیشنهادات در جلسه هیئت محترم  رئیسه دانشگاه مورخ 17/3/1399  به تایید و تصویب رسیده است و از طریق لینک زیر جهت بهره‌برداری قابل دسترسی می‌باشد

http://suggestion.birjand.ac.ir/

 لازم به ذکر است در ویرایش جدید به منظور بهره وری بیشتر از تخصص و نظرات همکاران در حوزه های حوزه های مختلف و در راستای سند چشم انداز و تحقق مدیریت ثبت امتیاز اجرایی نیز برای اعضای محترم هیئت علمی در نظر گرفته شده است همچنین با توجه به پیگیری های انجام شده به زودی سامانه نظام پیشنهادات در بستر سامانه پویا جهت ارائه ارسال پیشنهادات قابل استفاده خواهد بود لذا خواهشمند است پیشنهاد جدید در فرم ارائه پیشنهاد یا کارتابل تا راه اندازی سامانه جدید ثبت نشود و پیشنهادات واصله سال ۱۳۹۹ فقط از طریق سامانه جدید قابل بررسی خواهد بود