انجمن دانش آموختگان دانشگاه با همکاری دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت پردیس کشاورزی برگزار می کند: کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار مدیریتی واحدهای دامپروری مدیران

۰۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۲۱:۲۳ کد : ۱۲۱۱۵ اخبار
تعداد بازدید:۴۵۵
ارایه دهنده: آقای مهندس وکیلی مدیر عامل شرکت مدیران تحلیلگر سپاهان. زمان: یکشنبه ۳ اسفندماه ساعت ۱۲ لینک ثبت نام: karafrini.birjand.ac.ir/course/۳۶۳ لینک برگزاری کارگاه: ac۵.birjand.ac.ir/modiran
انجمن دانش آموختگان دانشگاه با همکاری دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت پردیس کشاورزی برگزار می کند:
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار مدیریتی واحدهای دامپروری مدیران
ارایه دهنده: آقای مهندس وکیلی مدیر عامل شرکت مدیران تحلیلگر سپاهان.
زمان: یکشنبه ۳ اسفندماه ساعت ۱۲
لینک  ثبت نام:  karafrini.birjand.ac.ir/course/363
لینک برگزاری کارگاه:   ac5.birjand.ac.ir/modiran
 
آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۹