اطلاعیه واگذاری بخشهایی از مزرعه دانشگاه به بخش خصوصی (برای بهره برداری یا توسعه مزرعه امیرآباد دانشگاه بیرجند)

۰۴ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۲ کد : ۱۶۷۸۸ اخبار
تعداد بازدید:۱۵۳۰
شرکت های دانش بنیان و دانش آموختگان در اولویت واگذاری هستند
اطلاعیه واگذاری بخشهایی از مزرعه دانشگاه به بخش خصوصی (برای بهره برداری یا توسعه مزرعه امیرآباد دانشگاه بیرجند)
آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۴۰۰