اخبار دانشگاه - آرشیو

افتتاح مرکز بهداشت و درمان (درمانگاه فرهیختگان) دانشگاه بیرجند

افتتاح مرکز بهداشت و درمان (درمانگاه فرهیختگان) دانشگاه بیرجند

مرکز بهداشت و درمان(درمانگاه فرهیختگان) دانشگاه بیرجند امروز چهارشنبه اول اسفند ۹۷ با حضور دکتر مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.

ادامه مطلب
افتتاح پروژه های دانشجویی دانشگاه بیرجند با حضور معاون دانشجویی وزارت علوم

افتتاح پروژه های دانشجویی دانشگاه بیرجند با حضور معاون دانشجویی وزارت علوم

با حضور دکتر مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امروز چهارشنبه اول اسفند ۹۷ پروژه های دانشجویی دانشگاه بیرجند به بهره برداری رسید.

ادامه مطلب