اخبار دانشگاه - آرشیو

۵۰ درصد مصرف آب شرب در دانشگاه بیرجند کاهش یافت
در راستای تحقق دانشگاه سبز صورت پذیرفت:

۵۰ درصد مصرف آب شرب در دانشگاه بیرجند کاهش یافت

دبیر شورای مدیریت سبز دانشگاه بیرجند: از ابتدای سال جاری تاکنون با مجموعه اقداماتی که در این دانشگاه در حوزه مدیریت سبز انجام شد، مصرف آب شرب تا ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت.

ادامه مطلب