فرم ثبت پیشنهاد طرح فرهنگی، اجتماعی، هنری و مذهبی

ثبت پیشنهاد فعالیت فرهنگی، اجتماعی، هنری ومذهبی
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • رشته تحصیلی*
  2
 • شماره تماس*جهت ارتباط و توضیحات احتمالی
  3
 • سطح تحصیلات*
  4
 • عنوان فعالیت*
  5
 • نوع برگزاری*
  6
 • سطح برگزاری*
  7
 • تاریخ پیشنهادی*تاریخ برگزاری
  8
 • هزینه پیش بینی شده*ریال
  9
 • توضیحات مورد نیاز*توضیح بیشتر
  10
 • فایل پیوست*چناچه جهت توضیحات بیشتر نیاز به ارسال پیوست دارید ارسال فرمایید.. آپلود
   11