دانشجویان دانشگاه بیرجند از نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن بازدید کردند.

۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۲:۵۳ کد : ۲۳۱۱۲ انجمن علمی مکانیک اخبار تشکل های دانشجویی
تعداد بازدید:۳۵۲

انجمن علمی مهندسی مکانیک با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند با همراهی دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری، عضو هیأت علمی دانشگاه، در تاریخ 11 اسفند 1401،  اقدام به بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن نمود. این بازدید در زمان اورهال تعدادی از واحد های این نیروگاه صورت گرفت. در این بازدید علمی، دانشجویان به صورت میدانی از واحدهای مختلف نیروگاه بازدید و با چگونگی کارکرد و وظیفه آنها آشنا شدند.

آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۴۰۱