نشست نقد کتاب با عنوان ایدئولوژی سیاسی حماس برگزار شد

۱۴ آبان ۱۴۰۲ | ۰۹:۵۰ کد : ۲۵۶۶۰ اخبار تشکل های دانشجویی
تعداد بازدید:۱۴۵

انجمن علوم سیاسی دانشگاه بیرجند (برنامه نقد کتاب) با عنوان ایدئولوژی سیاسی حماس اثر میکل اروینگ ینسن ؛را در روز سه شنبه ۹آبان ماه ۱۴۰۲ در اتاق سمینار دانشکده ادبیات برگزار کرد.

این برنامه که با حضور جمعی از دانشجویان از ساعت ۱۰ آغاز شد. میزبان دکتر احمد بخشی عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی بود در ابتدای بحث دکتربخشی کلیات کتاب را مورد بررسی قرار دادند که شامل 6فصل است در مقدمه کتاب با این سوال که چرا اساساً اندیشه حماس شکل گرفت شروع می‌شود و در ادامه اندیشه را واکنش به یک تحول می‌داند (واکنش به مستقر شدن اسرائیل در سرزمین فلسطین) وهمچنین نوع نگاه انها به مسائل در شکل گیری اندیشه اثر گذاراست همچنین برای فهم بهتر اندیشه مباحث تاریخی نیز مطرح می‌شود (کنش های تاریخ ،استفاده از تاریخ) بدین معنی که در آن بازه ی زمانی چه اتفاقی می افتد؟ و گروه های اجتماعی از تاریخ چه استفاده ای می کنند در این کتاب گفته شده یک رویداد تاریخی این است که صلاح الدین ایوبی باعث شکست غرب شد و در این نبردها اسلام به پیروزی رسید و از آن زمان غرب به فکر انتقام است و تمام کنش هادر شکل استعمار و...ناشی ازاین انتقام است.

فصل اول کتاب در رابطه با اسلام‌گرایی در فلسطین است و هدف را اسلام ناب معرفی می‌کند. سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چه اتفاقی در اسلام افتاد که ما به دنبال اسلام ناب هستیم؟ چرا اساسأ تمام گروه های اجتماعی در تمام مقاطع تاریخی به دنبال خالص سازی و ناب سازی اسلام هستند؟یکی از دلایل انها میتواند متفاوت ساختن خود از دیگر جوامع اسلامی باشد.

فصل دوم کتاب به این مورد اشاره دارد هر اندیشه ای متناسب و متناظر با ساختار خاص خودش است. در این فصل به این مورد توجه شده که بافت ،فضا، زمینه و زمانه در شکل گیری هر اندیشه ای مفید و اثر گذار می تواند باشد و‌سئوالات اساسی در رابطه با حماس در این حوزه مطرح می شود و براساس این باف، ساختار و زمینه و زمانه حماس واکنش او به اسرائیل را نیز می‌تواند تببین و تعلیل کرد.

در فصل سوم کتاب بررسی میشود که علت برداشت های متفاوت از اسلام چیست؟ و چرا ذاتأ این برداشت ها متفاوت است؟ چرا با این برداشت ها برخی از مسلمانان حملات انتحاری انجام می‌دهند و آن را خوب می‌دانند که همه این ها به استناد به آیات قرآن انجام می‌شود اما برخی نیز آنها را رد میکنند برداشت حماس از اسلام و قرآن چیست که آن را اسلام ناب و خالص می‌دانند.

در فصل چهارم به مسائل درون جامعه پرداخته می‌شود نویسنده در این فصل به تحقیقات میدانی پرداخته و درون جامعه زندگی می‌کند وقتی او برای تمرین ورزشی به باشگاه می رود پوشش متفاوتی را می بیند که افراد فقط همان پوشش را قبول دارند سئوالات اساس که در این فصل مطرح می شود این است که چرا حماس باید باشگاه داری بکند ؟ چرا حماس باید دانشگاه داری بکند؟ چرا در دانشگاه او زبان انگلیسی تدریس میشود ؟ در کلاس های درس حماس چه می‌گذرد و چه مطالبی گفته میشود؟

فصل پنجم کتاب در مورد دانشگاه اسلامی غزه است و این تحقیقات را باکار برروی خود دانشجویان ادامه می‌دهد و نهایتاً فصل ششم مطلب را جمع بندی و نتیجه گیری می‌کند و در ادامه کار کتاب به طور جامع و مفصل مورد نقد و بررسی قرار گرفت و در پایان هم توسط دانشجویان سوالاتی مطرح شد و توسط دکتر بخشی پاسخ داده شد.

 

آخرین ویرایش۱۴ آبان ۱۴۰۲