شورای فرهنگی خوابگاه ها

تعداد بازدید:۵۰۴۵

معرفی و اهداف شورای فرهنگی خوابگاه 

با توجه به اهمیت ویژه خوابگاه های دانشجویی و حضور مداوم چند هزار دانشجو در این مجموعه، واحد فرهنگی خوابگاه ها به طور خاص برای این گروه از دانشجویان در این زمینه فعالیت می کند.

 • پشتیبانی و نظارت مستمر در کمیت و کیفیت فعالیت های فرهنگی خوابگاه ها
 • شناسایی نیازهای فرهنگی دانشجویان و تصمیم گیری مناسب در جهت تأمین آنها
 • انتقال و انعکاس معضلات خوابگاه و تلاش در جهت رفع آن با همکاری نهادهای زیربط
 • پشتیبانی و حمایت همه جانبه از برنامه های تشکل فرهنگی خوابگاه(بسیج، نهاد رهبری)
 • نظارت بر اجرای مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در خوابگاه ها
 • برنامه ریزی در جهت غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان خوابگاه
 • سازماندهی فعالیت های کانون های خوابگاه به نام پردیس و فجر
 • ارتباط با دانشجویان خوابگاهی و تعامل نزدیک با آنها در جهت شنیدن معضلات آنها و اقدام به موقع
 • برنامه ریزی جهت آموزش خوابگاهیان با هدف توانمند سازی آنها برای زندگی سالم در فضای خوابگاه
 • برگزاری طرح دانشگاه سالم و بانشاط ویژه دانشگاهیان
 • برگزاری نشست های خوابگاهی پیرامون موضوعات زندگی در خوابگاه
 • اجرای ویژه برنامه هایی برای هفته خوابگاه ها
آخرین ویرایش۲۸ اسفند ۱۳۹۷