رشته های فعال مقطع دکتری


نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیس
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی محض-جبردکترا
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی محض-هندسهدکترا
علوم ریاضی و آمارریاضیهندسه (توپولوژی)دکترا
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی کاربردی-تحقیق در عملیاتدکترا
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی محض گرایش جبر زمینه حلقه و مدولدکترا
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی محض-جبر-نظریه گروه هادکترا
علوم ریاضی و آمارریاضیریاضی محض- گرایش آنالیز زمینه هارمونیکدکترا
مهندسی برق و کامپیوتربرقمهندسی برق - مخابرات سیستمدکترا
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکمهندسی برق-الکترونیکدکترا
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکمهندسی برق الکترونیک-گرایش سیستمدکترا
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷