اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با طرح استادمحوری در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان)

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با طرح استادمحوری در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) گالری

کارگاه آموزشی "آشنایی با طرح استادمحوری در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان)" به همت مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی و با همکاری اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه و در راستای برگزاری دوره‌های توانمندسازی اعضای هیأت علمی برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی پژوهش کلید ارتباط دانشگاه و جامعه، انتقال تجربیات اخذ طرح های پژوهشی

برگزاری کارگاه آموزشی پژوهش کلید ارتباط دانشگاه و جامعه، انتقال تجربیات اخذ طرح های پژوهشی گالری

کارگاه آموزشی "پژوهش کلید ارتباط دانشگاه و جامعه، انتقال تجربیات اخذ طرح های پژوهشی" به همت مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی و با همکاری معاونت محترم پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه و در راستای برگزاری دوره‌های توانمندسازی اعضای هیأت علمی برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه گالری

کارگاه آموزشی "آشنایی با طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه" به همت مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی و با همکاری معاونت پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه و در راستای برگزاری دوره‌های توانمندسازی اعضای هیأت علمی برگزار شد.

ادامه مطلب