اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی پژوهش کلید ارتباط دانشگاه و جامعه، انتقال تجربیات اخذ طرح های پژوهشی

برگزاری کارگاه آموزشی پژوهش کلید ارتباط دانشگاه و جامعه، انتقال تجربیات اخذ طرح های پژوهشی جدید گالری

کارگاه آموزشی "پژوهش کلید ارتباط دانشگاه و جامعه، انتقال تجربیات اخذ طرح های پژوهشی" به همت مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی و با همکاری معاونت محترم پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه و در راستای برگزاری دوره‌های توانمندسازی اعضای هیأت علمی برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه جدید گالری

کارگاه آموزشی "آشنایی با طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه" به همت مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی و با همکاری معاونت پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه و در راستای برگزاری دوره‌های توانمندسازی اعضای هیأت علمی برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزشی «برنامه ریزی تألیف و ساختار کتاب دانشگاهی»

برگزاری دوره آموزشی «برنامه ریزی تألیف و ساختار کتاب دانشگاهی» گالری

دوره آموزشی «برنامه ریزی تألیف و ساختار کتاب دانشگاهی» به همت مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی و با همکاری سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت) و در راستای برگزاری دوره‌های توانمندسازی اعضای هیأت علمی، به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزشی «علم سنجی و شاخص های ارزیابی پژوهش»

برگزاری دوره آموزشی «علم سنجی و شاخص های ارزیابی پژوهش» گالری

دوره آموزشی " علم سنجی و شاخص های ارزیابی پژوهش" به همت مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی و با همکاری کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه و در راستای برگزاری دوره‌های توانمندسازی اعضای هیأت علمی، به صورت حضوری برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزشی آشنایی و معرفی پایگاه اطلاعاتی گیگالیب

برگزاری دوره آموزشی آشنایی و معرفی پایگاه اطلاعاتی گیگالیب گالری

دوره آموزشی " آشنایی و معرفی پایگاه اطلاعاتی گیگالیب" به همت مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی و با همکاری کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه در راستای برگزاری دوره‌های توانمندسازی اعضای هیأت علمی، به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب