اخبار

برگزاری دوره آموزشی «برنامه ریزی تألیف و ساختار کتاب دانشگاهی»

برگزاری دوره آموزشی «برنامه ریزی تألیف و ساختار کتاب دانشگاهی» گالری

دوره آموزشی «برنامه ریزی تألیف و ساختار کتاب دانشگاهی» به همت مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی و با همکاری سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت) و در راستای برگزاری دوره‌های توانمندسازی اعضای هیأت علمی، به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزشی «علم سنجی و شاخص های ارزیابی پژوهش»

برگزاری دوره آموزشی «علم سنجی و شاخص های ارزیابی پژوهش» گالری

دوره آموزشی " علم سنجی و شاخص های ارزیابی پژوهش" به همت مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی و با همکاری کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه و در راستای برگزاری دوره‌های توانمندسازی اعضای هیأت علمی، به صورت حضوری برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزشی آشنایی و معرفی پایگاه اطلاعاتی گیگالیب

برگزاری دوره آموزشی آشنایی و معرفی پایگاه اطلاعاتی گیگالیب گالری

دوره آموزشی " آشنایی و معرفی پایگاه اطلاعاتی گیگالیب" به همت مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی و با همکاری کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه در راستای برگزاری دوره‌های توانمندسازی اعضای هیأت علمی، به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزشی طرح های پژوهشی برون دانشگاهی (الزامات، فرایندها و چالش ها)

برگزاری دوره آموزشی طرح های پژوهشی برون دانشگاهی (الزامات، فرایندها و چالش ها) گالری

دوره آموزشی " طرح های پژوهشی برون دانشگاهی (الزامات، فرایندها و چالش ها)"، به همت مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی و با همکاری مدیریت امور پژوهشی دانشگاه و در راستای برگزاری دوره‌های توانمندسازی اعضای هیأت علمی، به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه، در راستای توسعه رشته‌های دانشگاه در حوزه دامپزشکی

برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه، در راستای توسعه رشته‌های دانشگاه در حوزه دامپزشکی گالری

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه، در راستای توسعه رشته‌های دانشگاه در حوزه دامپزشکی با حضور رئیس دامپزشکی استان و نمایندگانی از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در روز سه شنبه اردیبهشت ۱۴۰۱ در دانشگاه بیرجند برگزار شد.

ادامه مطلب