اخبار

برگزاری دوره آموزشی «برنامه ریزی تألیف و ساختار کتاب دانشگاهی»

برگزاری دوره آموزشی «برنامه ریزی تألیف و ساختار کتاب دانشگاهی» گالری

دوره آموزشی «برنامه ریزی تألیف و ساختار کتاب دانشگاهی» به همت مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی و با همکاری سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت) و در راستای برگزاری دوره‌های توانمندسازی اعضای هیأت علمی، به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزشی «علم سنجی و شاخص های ارزیابی پژوهش»

برگزاری دوره آموزشی «علم سنجی و شاخص های ارزیابی پژوهش» گالری

دوره آموزشی " علم سنجی و شاخص های ارزیابی پژوهش" به همت مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی و با همکاری کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه و در راستای برگزاری دوره‌های توانمندسازی اعضای هیأت علمی، به صورت حضوری برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزشی آشنایی و معرفی پایگاه اطلاعاتی گیگالیب

برگزاری دوره آموزشی آشنایی و معرفی پایگاه اطلاعاتی گیگالیب گالری

دوره آموزشی " آشنایی و معرفی پایگاه اطلاعاتی گیگالیب" به همت مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی و با همکاری کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه در راستای برگزاری دوره‌های توانمندسازی اعضای هیأت علمی، به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزشی طرح های پژوهشی برون دانشگاهی (الزامات، فرایندها و چالش ها)

برگزاری دوره آموزشی طرح های پژوهشی برون دانشگاهی (الزامات، فرایندها و چالش ها) گالری

دوره آموزشی " طرح های پژوهشی برون دانشگاهی (الزامات، فرایندها و چالش ها)"، به همت مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی و با همکاری مدیریت امور پژوهشی دانشگاه و در راستای برگزاری دوره‌های توانمندسازی اعضای هیأت علمی، به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه، در راستای توسعه رشته‌های دانشگاه در حوزه دامپزشکی

برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه، در راستای توسعه رشته‌های دانشگاه در حوزه دامپزشکی گالری

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه، در راستای توسعه رشته‌های دانشگاه در حوزه دامپزشکی با حضور رئیس دامپزشکی استان و نمایندگانی از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در روز سه شنبه اردیبهشت ۱۴۰۱ در دانشگاه بیرجند برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزشی روش‌های تدوین طرح درس

برگزاری دوره آموزشی روش‌های تدوین طرح درس گالری

دوره آموزشی روش‌های تدوین طرح درس در راستای برگزاری دوره‌های توانمندسازی اعضای هیأت علمی، به همت مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی و با همکاری گروه علوم تربیتی پردیس علوم رفتاری به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزشی "پیشگیری و مداخله در خودکشی"

برگزاری دوره آموزشی "پیشگیری و مداخله در خودکشی" گالری

وبینار آموزشی پیشگیری و مداخله در خودکشی ویژه اعضای هیئت علمی و اساتید مدعو دانشگاه‌های سراسر کشور، با تدریس دکتر حمید یعقوبی، دانشیار روان‌شناسی بالینی دانشگاه شاهد، به همت مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی با همکاری مرکزمشاوره و توانمندسازی دانشگاه بیرجند، پنج‌شنبه ۵ اسفندماه ۱۴۰۰ در سامانه اسکای‌روم برگزار گردید.

ادامه مطلب