چشم انداز و ماموریت

تعداد بازدید:۱۶۳۷

در اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه بیرجند که در تاریخ  1397/11/27 با حضور ریاست محترم دانشگاه برگزار شد، بیانیه چشم انداز و مأموریت  گروه برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه به قرار زیر تصویب شد:

چشم انداز :


"پیشروترین دانشگاه شرق کشور در توسعه کیفی آموزش، ایجاد، بازنگری و هدایت رشته­ های تحصیلی، برنامه ­های درسی و روش ­های آموزشی مبتنی بر اسناد بالادستی، مزیت­ های بومی و نوآوری ­های آموزشی به منظور تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد  در حل مسائل جامعه"


مأموریت:

1. بازنگری و هدایت رشته­ های دانشگاه بر مبنای اسناد بالادستی

2. تغییر و به روزرسانی برنامه­ های درسی  مبتنی  بر آخرین تحولات علمی با رویکرد افزایش توان اشتغال پذیری دانشجویان کارشناسی، تولید و کاربرد علم در مقاطع تحصیلات تکمیلی

3. ایجاد نوآوری در روش­های آموزش و ارزشیابی با هدف ارتقاء کیفی آموزش ­های دانشگاه