آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه حمایت از فعالیتهای کیفیت بخشی آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۱۰ خرداد ۱۳۹۹
آیین نامه آموزش های الکترونیکی و ترکیبی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۲۰ اسفند ۱۳۹۸
شیوه نامه محاسبه واحد معادل خدمات آموزش، پژوهشی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۱۹ اسفند ۱۳۹۸
آیین نامه طراحی و تدوین ریزدرس هاآیین نامه ها۰۶ اسفند ۱۳۹۸
شیوه‌نامه ساماندهی وظایف کارشناسان گروه‌های آموزشیآیین نامه ها۱۹ بهمن ۱۳۹۸
شیوه نامه دستیار آموزشی-پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۰۹ آذر ۱۳۹۸
شیوه‌نامه طراحی و تدوین برنامه درسی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۳۰ مهر ۱۳۹۸
آیین نامه ایجاد و مدیریت دوره های تحصیلی میان رشته ایآیین نامه ها۲۶ شهریور ۱۳۹۸
آیین نامه تحصیل در دوره های فرعی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۱۲ شهریور ۱۳۹۸
ابلاغیه سیاست های کلان توسعه رشته ها در دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۰۱ اسفند ۱۳۹۷
شیوه نامه تنظیم برنامه آموزشی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۱۲ دی ۱۳۹۷