آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
شیوه نامه جامع دوره های توسعه حرفه ای و توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۱۰ دی ۱۴۰۲
شیوه نامه انتخاب سرآمدان آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۱۰ اسفند ۱۴۰۱
شیوه نامه دستیار آموزشی-پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۱۰ آذر ۱۳۹۹
آیین نامه حمایت از فعالیتهای کیفیت بخشی آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۱۰ خرداد ۱۳۹۹
شیوه نامه طراحی و بازنگری برنامه درسی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۳۰ مهر ۱۳۹۸
شیوه نامه اجرای دروس مهارتی-اشتغال پذیری (مصوب وزارت)آیین نامه ها
آیین نامه تدوین و بازنگری برنامه های درسی (مصوب وزارت)آیین نامه ها
آیین نامه طراحی و تدوین ریزدرس هاآیین نامه ها۰۶ اسفند ۱۳۹۸
شیوه‌نامه ساماندهی وظایف کارشناسان گروه‌های آموزشیآیین نامه ها۱۹ بهمن ۱۳۹۸
آیین نامه ایجاد و مدیریت دوره های تحصیلی میان رشته ایآیین نامه ها۲۶ شهریور ۱۳۹۸
آیین نامه تحصیل در دوره های فرعی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۱۲ شهریور ۱۳۹۸
ابلاغیه سیاست های کلان توسعه رشته ها در دانشگاه بیرجندابلاغیه سیاست های کلان توسعه رشته ها در دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۰۱ اسفند ۱۳۹۷
آیین نامه آموزش های الکترونیکی و ترکیبی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۲۰ اسفند ۱۳۹۸
شیوه نامه تنظیم برنامه آموزشی دانشگاه بیرجندشیوه نامه تنظیم برنامه آموزشی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۱۲ دی ۱۳۹۷
شیوه نامه محاسبه واحد معادل خدمات آموزش، پژوهشی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۱۹ اسفند ۱۳۹۸