آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
شیوه نامه تنظیم برنامه آموزشی دانشگاه بیرجندشیوه نامه تنظیم برنامه آموزشی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۱۲ دی ۱۳۹۷
ابلاغیه سیاست های کلان توسعه رشته ها در دانشگاه بیرجندابلاغیه سیاست های کلان توسعه رشته ها در دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۰۱ اسفند ۱۳۹۷
آیین نامه تحصیل در دوره های فرعی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۱۲ شهریور ۱۳۹۸
آیین نامه ایجاد و مدیریت دوره های تحصیلی میان رشته ایآیین نامه ها۲۶ شهریور ۱۳۹۸
شیوه نامه دستیار آموزشی-پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۱۰ آذر ۱۳۹۹
شیوه‌نامه ساماندهی وظایف کارشناسان گروه‌های آموزشیآیین نامه ها۱۹ بهمن ۱۳۹۸
آیین نامه آموزش های الکترونیکی و ترکیبی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۲۰ اسفند ۱۳۹۸
آیین نامه طراحی و تدوین ریزدرس هاآیین نامه ها۰۶ اسفند ۱۳۹۸
شیوه نامه محاسبه واحد معادل خدمات آموزش، پژوهشی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۱۹ اسفند ۱۳۹۸
آیین نامه حمایت از فعالیتهای کیفیت بخشی آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۱۰ خرداد ۱۳۹۹
شیوه نامه طراحی و تدوین برنامه درسی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۳۰ مهر ۱۳۹۸