آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
شیوه نامه جامع دوره های توسعه حرفه ای و توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۱۰ دی ۱۴۰۲
شیوه نامه انتخاب سرآمدان آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۱۰ اسفند ۱۴۰۱
شیوه نامه دستیار آموزشی-پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۱۰ آذر ۱۳۹۹
آیین نامه حمایت از فعالیتهای کیفیت بخشی آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۱۰ خرداد ۱۳۹۹
شیوه نامه طراحی و بازنگری برنامه درسی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها۳۰ مهر ۱۳۹۸
کاربرگ تدوین برنامه درسیکاربرگ ها
فرایند بازنگری برنامه درسیفرایندها
شیوه نامه اجرای دروس مهارتی-اشتغال پذیری (مصوب وزارت)آیین نامه ها
آیین نامه تدوین و بازنگری برنامه های درسی (مصوب وزارت)آیین نامه ها
فرایند درخواست ایجاد رشته جدیدفرایندها
فرایند تدوین برنامه درسیفرایندها
کاربرگ پیشنهاد ایجاد رشته/گرایش جدیدکاربرگ ها
فرایند ظرفیت پذیرش دانشجوفرایندها
آیین نامه طراحی و تدوین ریزدرس هاآیین نامه ها۰۶ اسفند ۱۳۹۸
نمونه صورتجلسات بازدید علمیکاربرگ ها
فرایند درخواست رشته های میان رشته ایفرایندها
چارچوب طراحی ریز درسکاربرگ ها
شیوه‌نامه ساماندهی وظایف کارشناسان گروه‌های آموزشیآیین نامه ها۱۹ بهمن ۱۳۹۸
آیین نامه ایجاد و مدیریت دوره های تحصیلی میان رشته ایآیین نامه ها۲۶ شهریور ۱۳۹۸
فرایند برگزاری دوره های آموزشیفرایندها