پایان نامه های گروه مخابرات

دانشكدهگروه آموزشينام خانوادگي و نامعنوان
مهندسی برق و کامپیوترمخابراتمظفریان محمدامینطراحی سیستم جداکننده صحبت از سکوت در محیط های نویزی و فاقد نویز
مهندسی برق و کامپیوترمخابراترحمانی دارنجانی حسینبررسی و مقایسه روش های کاهش نسبت توان ماکزیمم به متوسط سیگنال در MC-CDMA در مخابرات سیار نسل 4 (4G)
مهندسی برق و کامپیوترمخابراتموسوی سیدنورالدینتخمین زمان تاخیر در سیستمهای مسافت یاب طیف گسترده به کمک الگوریتمهای MUSIC
مهندسی برق و کامپیوترمخابراتبدرزاده محمدشبیه سازی و بررسی عملکرد یک سیستم مخابراتی طیف گسترده مورد استفاده بر روی خطوط توزیع قدرت
مهندسی برق و کامپیوترمخابراتزارع بیدکی محمد حسینبهسازی گفتار به روش تک کاناله در محیطهای با نویز غیر ایستان
مهندسی برق و کامپیوترمخابراترسولی املشی نسترنطراحی یک سیستم کدکننده صحبت با نرخ بیت متغیر در بازه 16-9.6 کیلوبایت بر ثانیه با کیفیت مطلوب
مهندسی برق و کامپیوترمخابراتنخعی ازادهپیش بینی تصحیحات GPS تفاضلی با استفاده از فیلتر کالمن
مهندسی برق و کامپیوترمخابراتامجدی صابرطراحی و پیاده سازی یک سیستم جهت تشخیص گوینده وابسته به متن
مهندسی برق و کامپیوترمخابراتمیرسالاری سید حمیدرضابررسی روشهای طراحی سل در شبکه های مخابرات نسل آینده (سوم و چهارم)
مهندسی برق و کامپیوترمخابراتشاه محمدی فاطمهکانال های چند ورودی و چند خروجی در شبکه های سیار نسل آینده
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۳ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷