اطلاعیه مهم معاونت فرهنگی و اجتماعی در خصوص برگزاری جشن فارغ التحصیلی

تعداد بازدید:۴۷۰
علیرغم درخواست‌های مکرر دانشجویان عزیز جهت برگزاری جشن فارغ التحصیلی، با توجه به روند شیوع ویروس کرونا و به جهت حفظ سلامت دانشجویان عزیز و با توجه به استعلام صورت گرفته از نهادهای ذیربط در این خصوص، تا پایان سال ۱۳۹۹ برگزاری امورات مربوط به جشن فارغ التحصیلی، اعم از تحویل لباس، برگزاری جشن فارغ التحصیلی و ..... انجام نخواهد شد. بدیهی است با برگشتن جامعه به شرایط عادی، برگزاری جشن فارغ التحصیلی در اولویت برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی خواهد بود.