اولین جلسه کارگاه آموزشی "پیش شرط های ازدواج موفق" با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

تعداد بازدید:۳۱۷

کارگاه مجازی پیش شرط های ازدواج موفق، به همت کانون مهارت های زندگی و آسیب های اجتماعی با همکاری کانون عفاف و حجاب دانشگاه بیرجند در تاریخ 27 تیرماه 1400 و با حضور دکتر علی زنگوئی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند از ساعت 20 الی 21:30 در بستر ادوبی کانکت برگزار شد.

در ابتدای نشست، ایشان به توضیح دو مقوله عفت و حجاب پرداخته و تفاوت ها و رابطه آن دو را با یکدیگر و همچنین با موضوع ازدواج بیان نمودند. وی پس از ارائه تعریفی از مفهوم ازدواج موفق، به انتخاب صحیح به عنوان اولین پیش شرط داشتن یک ازدواج موفق پرداخته و هفت شرط لازم برای داشتن یک انتخاب صحیح تحت عنوان هفت "C" را معرفی نمودند که البته به دلیل مضیقه زمانی، تنها دو مورد از آنها را تشریح فرمودند.

 مدرس کارگاه، اولین شرط از این مجموعه شروط را Chemistry به معنای جاذبه اولیه تعبیر فرموده و از ضرورت وجود کشش و جاذبه فراتر از جاذبه معمول بین زن و مرد تا تبدیل شدن آن به عشق سخن به میان آوردند. هرچند مدرس محترم کارگاه از این شرط به عنوان مهم ترین شرط ازدواج نام بردند اما همچنان تاکید نمودند که در حدود 50 درصد از طلاق های جامعه امروز، به دلیل توجه صرف به این شرط و نادیده گرفتن شروط دیگر و از سوی دیگر 50 درصد دیگر طلاق ها نیز به دلیل عدم وجود این شرط (صرف نظر از وجود یا عدم وجود شروط دیگر) اتفاق می افتد. شرط دوم که به منظور داشتن یک انتخاب صحیح مورد نیاز است، به تعبیر مدرس محترم دوره Character به معنای شخصیت می باشد. ایشان شخصیت افراد را به دو دسته تقسیم نمودند: درونگرا و برونگرا؛ سپس بعد از ارائه تعریفی از هر یک از این دو دسته، به نوع دیگری از تقسیم بندی شخصیتی پرداختند: کنش گر و کنش پذیر. بعد از ارائه تعریف از این دو تیپ شخصیتی، این چهار دسته را با یکدیگر تلفیق نموده و تاکید کردند که ازدواج پایدارتر در صورتی است که دو طرف از تیپ مقابل هم باشند. در انتهای این جلسه نیز استاد محترم دقایقی را به منظور پاسخگویی به سوال دو نفر از حاضران اختصاص دادند.

لازم به ذکر است که بالغ بر 45 نفر شرکت کننده در بستر کلاس حضور داشتند.