انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر بیرجند هنرجو می پذیرد

۱۴ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۵ کد : ۲۲۰۵ اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۶۲

انجمن سینمای جوانان ایران ـ دفتر بیرجند هنرجو می پذیرد
آموزش فیلمسازی (دوره 7ماهه) / دروس تکدرس سینمایی

خیابان مطهری، مطهری 23
32234760 ـ 32234780