اطلاعیه

نهمین کنگره بین المللی اربعین با همکاری دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و حوزه های علمی ایران و عراق در دانشگاه بیرجند برگزار شد.

نهمین کنگره بین المللی اربعین با همکاری دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و حوزه های علمی ایران و عراق در دانشگاه بیرجند برگزار شد.

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند، نهمین کنگره اربعین و امت سازی، از خودسازی تا تمدن سازی ۴ با محوریت بحث زیست اربعینی، امت حسینی از راهکارها تا چالش ها و موضوع اربعین و تسری رویکردهای امّتی در حوزه های زندگی در سالن شکوه شرق حوزه ریاست دانشگاه بیرجند برگزار و به صورت زنده از شبکه های مجازی و اینترنتی پخش شد.

ادامه مطلب