اطلاعیه - آرشیو

اردوی فرهنگی-تفریحی ویژه اعضاء هیات علمی و کارمندان دانشگاه
در راستای دهه کرامت،معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار می کند

اردوی فرهنگی-تفریحی ویژه اعضاء هیات علمی و کارمندان دانشگاه

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند،به مناسبت دهه کرامت و در راستای تکریم خانواده،اردوی فرهنگی- تفریحی ویژه کارکنان دانشگاه(کارمندان- هیات علمی)برگزار می کند.

ادامه مطلب