اخبار حوزه نشریات دانشگاهی

انتشار هفته نامه سمعک شماره ۱۵۶
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند منتشر نمود

انتشار هفته نامه سمعک شماره ۱۵۶

نشریه دانشجویی سمعک شماره ۱۵۶ منتشر شد: تیترها: _ دموکراسی بحران یا فرصت _ارز جهانگیری فاجعه اقتصادی _مرگ بر... ! _کلام آخر _اشباح جنگ اقتصادی _گزارش سلسله جلسات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل با مسئولین و مدیران نهادها و سازمان های استان _نه به شفافیت آرا _تاریخچه روابط بین الملل ایران و روسیه _۱۹۷۹ پایان رنسانس، آغاز عصر جدید _دوچرخه سواری زنان از منع تا تشویق _نگاه کارگران به خط فقر _قیام زینبی اعضای هیئت تحریریه: امیرحسین درکی، حسین زنده بودی،محمد پندور، محسن شکیبامنش خانم شاهبیکی، خانم محمدزاده، خانم توانا، خانم فدایی، خانم میرحیدری

ادامه مطلب