اخبار حوزه نشریات دانشگاهی

سمعک شماره ۱۹۲
نشریه دانشجویی سمعک

سمعک شماره ۱۹۲

هفته نامه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند، هر هفته توسط اعضای این تشکل به تحریر در می آید. این نشریه موضوعات متنوع سیاسی، فرهنگی، علمی، اقتصادی، بین الملل و غیره را در خود جای داده است. نشریه دانشجویی سمعک که در اولین جشنواره نشریات دانشجویی مستقل در شش بخش برگزیده گردید، صفر تا صد  نویسندگی، ویرایش و طراحی را اعضای این تشکل انجام می دهند. نشریه مذکور در حال حاضر در قالب هشت صفحه A۲ به چاپ می رسد

ادامه مطلب