کانون هلال احمر

وبینار ابعاد روان شناختی ایدز (HIV)  با حضور دکتر هادی صمدیه ، رئیس مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشگاه بیرجند برگزار شد

وبینار ابعاد روان شناختی ایدز (HIV) با حضور دکتر هادی صمدیه ، رئیس مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشگاه بیرجند برگزار شد

به همت کانون هلال احمر دانشگاه بیرجند " وبینار ابعاد روان شناختی ایدز (HIV) " با حضور دکتر هادی صمدیه ، رئیس مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشگاه بیرجند در روز یکشنبه ۲۱/۰۹/۱۴۰۰ ویژه دانشگاهیان برگزار شد.

ادامه مطلب