انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه

سیر مطالعاتی نوروز ۱۴۰۱

سیر مطالعاتی نوروز ۱۴۰۱

در ایام نوروز سال جدید به همت اعضای فعال و شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند سیر مطالعاتی نوروز ۱۴۰۱ برگزار شد.

ادامه مطلب
گزارش نشست هم اندیشی بـا موضـوع «جراحی ساختار بودجه»

گزارش نشست هم اندیشی بـا موضـوع «جراحی ساختار بودجه»

نشست هم اندیشی با موضوع «جراحی ساختار بودجه» مورخ جمعه ۲۰ اسفندماه به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرند برگزار شد. که مهمانان برنامه آقایان سید مصطفی موسوی نژاد و حمید نظریان به ترتیب دبیر اسبق اقتصادی خبرگذاری دانشجو و دانشجوی دوره دکترای حقوق عمومی در حوزه‌های مختلفی از جمله اصلاح ساختار بودجه، نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۱، عدم تخمین های واقعی، کسری بودجه، تبعات حذف ارز ۴۲۰۰، معضلات حقوقی در بودجه، عدم شفافیت، سهم پنهان نفت و حدود مجلس برای اعمال تغییرات در بودجه به ارائه مباحث و نظرات خود پرداختند.

ادامه مطلب
نشست هم اندیشی « جراحی ساختار بودجه»

نشست هم اندیشی « جراحی ساختار بودجه»

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند برگزار می‌کند:  جراحی ساختار بودجه با حضور آقایان:  سیدمصطفی موسوی نژاد/ دبیر اسبق اقتصادی خبرگزاری دانشجو حمید نظریان/ پژوهشگر و دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی  زمان: جمعه ۲۰ اسفند ماه  ساعت ۱۹

ادامه مطلب
گزارش کرسی آزاداندیشی دانشجویی «اقتصاد بازیچه سیاست دولت‌ها»

گزارش کرسی آزاداندیشی دانشجویی «اقتصاد بازیچه سیاست دولت‌ها»

کرسی آزاداندیشی دانشجویی با موضوع «اقتصاد بازیچه سیاست دولت‌ها» مورخ یکشنبه ۱ اسفندماه به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل برگزار شد. مهمانان این برنامه در حوزه‌های راه‌ خروج از رکود اقتصادی، مفاهیم اقتصاد مقاومتی، اشراف حکمرانی در اقتصاد، بازار دستوری یا آزاد، کنترل تورم، حمایت از تولید داخلی، عدم نظارت بر بانک‌ها، برطرف کردن ضعف اقتصادی، ایجاد سند راهبردی و تاریخچه اقتصاد مقاومتی به ارائه مباحث و نظرات خود پرداختند.

ادامه مطلب
نشست هم اندیشی بـا موضـوع «تصمیم سرنوشت ساز دولت»

نشست هم اندیشی بـا موضـوع «تصمیم سرنوشت ساز دولت»

نشست هم اندیشی بـا موضـوع «تصمیم سرنوشت ساز دولت» مورخ یکشـنبه  ۱۲ دی مـاه بـه همـت انجمـن اسلامی دانشـجویان مسـتقل برگزار شـد. آقای سید مصطفی موسوی موسوی نژاد دبیر اسبق اقتصادی خبرگزلری دانشجو مهمان نشست هم اندیشی« تصمیم سرنوشت ساز دولت » در خصوص فضای اقتصادی کشور ، حذف ارز ۴۲۰۰ در لایحه بورجه ۱۴۰۱ و تبعات آن، زیانده بودن شرکت های دولتی بر اثر رویه بودجه بندی دولت ها و آینده معیشت سفره مردم به ارائه مباحـث و نظـرات خـود پرداخت.

ادامه مطلب
گزارش نشست هم اندیشی بـا موضـوع «دفاع ماندگار از انقلاب»

گزارش نشست هم اندیشی بـا موضـوع «دفاع ماندگار از انقلاب»

نشست هم اندیشی بـا موضـوع «دفاع ماندگار از انقلاب» مورخ شـنبه  ۱۱ دی مـاه بـه همـت انجمـن اسلامی دانشـجویان مسـتقل برگزار شـد. آقای مهدی مزگی نژاد مهمان نشست هم اندیشی«دفاع ماندگار از انقلاب» در خصوص فضای سیاسـی کشور در سال ۸۸، چگونه شکل گیری انحرافات در افراد انقلابی و شکست توطئه غرب در منطقه به دست شهید سردار حاج قاسم سلیمانی به ارائه مباحـث و نظـرات خـود برای فعالین سیاسی و فرهنگی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند پرداخت.

ادامه مطلب