اخبار

تقدیر و تشکر مدیرکل پشتیبانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از کارشناس فرهنگی دانشگاه بیرجند

تقدیر و تشکر مدیرکل پشتیبانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از کارشناس فرهنگی دانشگاه بیرجند

مهندس محمدهادی عسکری، مدیرکل پشتیبانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه ای از سرکار خانم بتول شاعرزاده، کارشناس درگاه فرهنگی دانشگاه بیرجند بابت ثبت گزارش و عملکرد فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند تقدیر و تشکر کرد.

ادامه مطلب
با همکاری شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی دانشگاه بیرجند، جمع آوری زباله های مخرب زیست محیطی از سطح بوستان خانواده صورت گرفت

با همکاری شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی دانشگاه بیرجند، جمع آوری زباله های مخرب زیست محیطی از سطح بوستان خانواده صورت گرفت

توسط سمن های محیط زیستی بیرجند و با همکاری مجموعه شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه بیرجند جمع آوری زباله های مخرب زیست محیطی انجام شد.

ادامه مطلب