کارگاه "اثبات علمی و ذوقی عفاف و حجاب" با حضور دکتر اوحدی، رئیس دانشگاه پیام نور بیرجند برگزار شد.

تعداد بازدید:۳۵۷
کارگاه "اثبات علمی و ذوقی عفاف و حجاب" با حضور دکتر اوحدی، رئیس دانشگاه پیام نور بیرجند برگزار شد.

 به همت کانون عفاف و حجاب دانشگاه بیرجند، کارگاه «اثبات علمی و ذوقی عفاف و حجاب» با حضور دکتر اوحدی، رئیس دانشگاه پیام نور بیرجند، روز شنبه 20 اسفندماه 1401، در محل سالن فرهنگ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند برگزار شد.

در این کارگاه جمعی از اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان حضور داشتند.

دکتر اوحدی در بخشی از سخنان خود، راه رسیدن به حق را  تقوا  دانستند و حجاب را یک مسئله عقلی عنوان کردند و فرمودند: معنویت باید آگاهانه انجام شود و مسیر آن نیز برنامه می خواهد. لذا اساتید می توانند بر روی دانشجویانشان بسیار تأثیرگذار باشند. ایشان در این کارگاه  حجاب را از دیدگاه های مختلفی مانند: روان شناسی، فلسفه، ریاضی، زیباشناختی رنگ و ... اثبات کردند.

آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۴۰۱