برگزاری اولین کرسی آزاداندیشی انجمن علمی مهندسی معدن

۲۳ اسفند ۱۳۹۷ | ۲۱:۱۳ کد : ۲۳۷۱ اخبار انجمن علمی معدن
تعداد بازدید:۲۳۱

این کرسی آزاداندیشی با موضوع نقد، تحلیل و بررسی گروه و انجمن علمی مهندسی معدن و به منظور ارائه راهکارها و ایده‌های دانشجویان در محل سالن مرحوم مهندس امینی دانشکده مهندسی دانشگاه برگزار گردید.

درابتدای جلسه سه تن از نمایندگان دانشجویان ورودی‌ سال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶، پیشنهادات و راهکارهای خود را پیرامون مسائل آموزشی، ارائه کردند و درادامه دکتر آریافر، مدیر گروه مهندسی معدن و کیاوش کرمخانی به عنوان نماینده انجمن علمی مهندسی معدن، توضیحاتی را پیرامون سئوالات  مطرح شده بیان نموده و گزارشی از فعالیت‌های انجام شده و اهداف پیش‌رو و برنامه‌های آینده گروه و انجمن مطرح نمودند.

ساماندهی بازدیدهای علمی، ارائه هرچه بیشتر دروس به صورت عملی، برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی انجمن و گروه به صورت دوره‌ای از اهم موضوعات مطرح شده بود.

در ادامه هیئت داوران، نتیجه داوری، نظرات، ایده‌ها و اظهارات نمایندگان هر ورودی را اعلام نموده که بر این اساس تیم ورودی‌های ۹۵ به عنوان تیم برتر و تیم‌های ورودی‌های ۹۴ و ۹۶ به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در پایان مقرر گردید که جلسات هم‌اندیشی و کرسی‌های آزاداندیشی، با عنوان موضوعات مربوط با مهندسی معدن، حداقل یکبار در هر نیمسال تحصیلی برگزار گردد.