اعلام نتایج مرحله اول انتخابات انجمن علمی دانشجویی تیرماه ۱۴۰۲

تعداد بازدید:۲۷۰

انجمن‌های علمی دانشجویی از تشکل‌های خودجوش دانشجویی و مجموعه‌های سیالی هستند که بر اساس توافق و شرکت داوطلبانه گروهی از دانشجویانِ فعال در امور آموزشی، در یک رشته علمی شکل می گیرند. در صورتی که دانشجویان دو یا چند رشته علاقه مند به تشکیل انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای باشند، می توانند طبق ضوابط اقدام نمایند. این تشکل با هدف فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ظهور استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی علمی دانشجویان، نهادینه ساختن فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی و مطالعاتی، شناسایی دانشجویان مبتکر و پژوهشگر به منظور حمایت و نیز بهره‌گیری از آنان برای ارتقای فعالیت‌های علمی پژوهشی دانشگاه، پرورش توانایی انجام فعالیت‌های گروهی در دانشجویان و کسب تجربه‌های اجرایی و مهارت‌های کارآفرینی در دانشگاه‌ها تعریف شده‌ است.

اهداف تشکیل انجمن های علمی دانشجویی:

✓ ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفایی استعدادها، برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان، دانش آموختگان و بهره مندی از توانمندی ایشان در تقویت و تحقق فضای علمی دانشگاه

✓ افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی جمعی و نهادینه ساختن این فعالیت ها

✓ حمایت از فعالیت های علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش

✓ تقویت و تحکیم پیوندهای نظام آموزش عالی با بخش های مختلف جامعه

✓ تعمیق دانش و بینش علمی دانشجویان با بهره گیری از توان علمی اعضای هیأت علمی

 

 نتایج انتخابات:


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۷ تیر ۱۴۰۲