فراخوان برگزاری کارگاه مقدماتی"DATAMINE" توسط انجمن علمی معدن

۳۰ فروردین ۱۳۹۸ | ۲۱:۰۵ کد : ۲۶۵۳ اطلاعیه انجمن علمی معدن
تعداد بازدید:۳۱۳