برگزاری هفدهمین دوره انتخابات شورای مرکزی کانون های فرهنگی و هنری

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰ کد : ۳۱۰۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۴

انتخابات شوراهای مرکزی کانون‌های فرهنگی و هنری معاونت فرهنگی و اجتماعی،روز یکشنبه مورخ 98/2/15 در محل دانشکده های علوم،ادبیات،مهندسی،کشاورزی و منابع طبیعی و هنر برگزارشد. موحدی کارشناس کانون‌های فرهنگی و هنری در گفتگو با خبرنگار ما گفت: هفدهمین دوره این انتخابات با حضور پرشور دانشجویان برگزارشد و 2217 نفر از دانشجویان در این انتخابات مشارکت داشتند. وی افزود: شرکت کنندگان در این انتخابات ،شورای مرکزی 18 کانون فرهنگی و هنری را انتخاب نمودند. شایان ذکر است این انتخابات در ساعت 15 به پایان رسید.