در راستای معرفی علم نجوم برگزار شد

بازدید از رصدخانه دکتر مجتهدی و رصد لکه های خورشیدی

۰۲ تیر ۱۳۹۸ | ۰۷:۵۴ کد : ۳۷۹۶ اخبار انجمن علمی فیزیک
تعداد بازدید:۳۲۶
در راستای معرفی علم نجوم به دانشجویان فیزیک و علاقمندان به علم نجوم با همکاری انجمن علمی فیزیک و گروه فیزیک دانشگاه بیرجند، بازدید از رصدخانه دکترمجتهدی برگزارشد.
بازدید از رصدخانه دکتر مجتهدی و رصد لکه های خورشیدی

با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه،انجمن علمی فیزیک و گروه فیزیک دانشگاه بیرجند، بازدید از رصدخانه دکترمجتهدی برگرارشد. در این بازدید علمی که با هدف آشنایی علاقمندان به علم نجوم انجام شد،علاقمندان ضمن شرکت در سمینار شناخت نجوم با تدریس دکتر یوسفی، به بازدید از رصدخانه دکتر مجتهدی پرداختند. در این بازدید که دانشجویان فیزیک و علاقمندان به نجوم شرکت داشتند، رصد آسمان شب بیرجند و اموزش نرم افزار استاریوم نیز انجام گرفت.

شایان ذکر است رصد لکه های خورشیدی از دیگر برنامه هایی بود که توسط انجمن علمی فیزیک دانشگاه بیرجند، برگزار شد.