چاپ ششمین کتاب عضو کانون فرهنگی رسانه معراج

۰۶ مهر ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۷ کد : ۴۶۵۳ اخبار کانون رسانه معراج
تعداد بازدید:۱۲۵۷
ششمین کتاب مجید سلیمانی دانشجوی دانشگاه بیرجند با موضوع کودکان منتشر شد.

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند، ششمین کتاب مجید سلیمانی دانشجوی رشته مهندسی آب دانشگاه بیرجند و عضو کانون فرهنگی رسانه معراج با موضوع شعر کودکان توسط انتشارات جوانه های خیال منتشر شد.

موحدی، کارشناس کانو‌نهای فرهنگی هنری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار ما گفت: این کتاب با عنوان((نوید توی مزرعه)) ششمین کتاب این دانشجو می باشد. وی در ادامه افزود: این دانشجو، تا کنون کتابهایی با مضامین حمایت از منابع ملی،درخت، حمایت عاطفی از سالمندان،بیابان زدایی و ایجاد اشتغال،بهداشت تغذیه و روانی جامعه و.......  با هدف فرهنگ سازی با جامعه هدف کودکان انتشار داده است و دو کتاب نیز در دست چاپ دارد.

شایان ذکر است کتاب ((نوید توی مزرعه)) با موضوع شعر کودکان و با شماره کتابشناسی ملی 5480601 توسط انتشارات خیال منتشر شده است.