برگزاری مسابقه دارت ویژه دانشجویان در محل خوابگاه دانشجویی سرو

تعداد بازدید:۱۶۵
مسابقه دارت ویژه دانشجویان خوابگاهی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۹ در محل خوابگاه سرو برگزار شد.

مسابقه دارت ویژه دانشجویان پسر خوابگاهی روز گذشته در محل خوابگاه سرو توسط کانون حماسه و دفاع مقدس و شورای فرهنگی خوابگاه سروبرگزار شد.موحدی کارشناس مسئول کانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه ضمن بیان این مطلب افزود: این برنامه با استقبال دانشجویان خوابگاهی برگزار شد و در پایان از نفرات برتر تقدیر بعمل آمد.