در" روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه" انجمن علمی جغرافیا برگزار می کند:

۲۱ آبان ۱۳۹۷ | ۱۶:۳۳ کد : ۶۸۰ اطلاعیه انجمن علمی جغرافیا
تعداد بازدید:۵۰۲