فرم خوداظهاری کارکنان (بازگشت به کار)

همکاران گرامی؛

ضمن تشکر از اقدام به تکمیل فرم خوداظهاری سلامت کارکنان، به اطلاع می رساند اطلاعات شما توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه بررسی و در صورت وجود هر گونه مشکلی برای پیگیری های بعدی از این مرکز با شما تماس گرفته خواهد شد.

 

اندیشه ما، سلامت شماست 
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

مخصوص کارکنان دانشگاه بیرجند
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • کد ملی*
  2
 • موبایل*
  3
 • واحد سازمانی*
  4
 • عنوان شغلی*
  5
 • سابقه تماس نزدیک (فاصله کمتر از 2 متر) با فرد مبتلا به کووید19 (کرونا ویروس) در دو هفته اخیر را داشته ام:*
  مراقبت مستقیم فردی از افراد خانواده بیمار مشکوک/محتمل/قطعی کووید19 نموده ام
  تماس شغلی (شامل همکار یا همکلاسی بودن) با فرد مبتلا به کووید19 در فضای بسته و مشترک( تماس بیش از 15 دقیقه در فاصله کمتر از 2 متر) داشته ام
  همسفر بودن با فرد مبتلا به کووید19 در وسیله نقلیه مشترک
  6
 • اطلاعات سلامت و علایم تنفسی خود را در سامانه ثبت‌نام کرونا، ثبت کرده ام*
  بلی، اطلاعات خود را در سامانه salamat.gov.ir ثبت کرده‌ام
  خیر، اطلاعات خود را ثبت نکرده‌ام
  7
 • 8
 • اینجانب تعهد می‌نمایم در صورت بروز هرگونه علایم تنفسی فوق، مراتب را به کارفرما/نماینده معرفی شده از طرف کارفرما اطلاع دهم و نیز گواهی می‌کنم پاسخ کلیه پرسش ها را با هوشیاری، دقت و صداقت ثبت نموده ام و هرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خلاف واقع به عهده اینجانب می باشد
  9
 • پذیرش تعهد*
  می‌پذیرم
  10
 • 11
 • در سه روز اخیر علایم زیر را داشته ام:*
  تب
  لرز
  سرفه
  گلودرد
  تنگی نفس
  بدن درد
  احساس خستگی و ضعف
  درد یا احساس سنگینی در قفسه سینه
  12