فرم خوداظهاری جهت بازگشت به تحصیل

فرایند بازگشت به تحصیل:

1- تکمیل فرم زیر با رعایت دقت و صداقت

2-  پرینت و امضای فرم  (پس از مرحله ثبت اطلاعات)

3-مراجعه به پزشک و تایید فرم پرینت شده

4-تحویل فرم تایید شده توسط پزشک به سرپرست خوابگاه

فرم خوداظهاری جهت بازگشت به تحصیل دانشجویان
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • شماره دانشجویی*
  2
 • کد ملی*
  3
 • موبایل*
  4
 • مقطع تحصیلی*
  5
 • دانشکده*
  6
 • رشته تحصیلی*
  7
 • سابقه بیماری زمینه ای دارم:*
  دیابت
  فشارخون
  بیماری قلبی عروقی
  بیماری زمینه ای تنفسی
  نقص سیستم ایمنی مانند ابتلاء به سرطان، شیمی درمانی، پیوند اعضا، ایدز
  بارداری در حال حاضر (مخصوص دانشجویان دختر)
  8
 • در سه روز اخیر علایم زیر را داشته ام:*
  تب
  لرز
  سرفه
  گلودرد
  تنگی نفس
  بدن درد
  احساس خستگی و ضعف
  درد یا احساس سنگینی در قفسه سینه
  9
 • سابقه تماس نزدیک (فاصله کمتر از 2 متر) با فرد مبتلا به کووید19 (کرونا ویروس) در دو هفته اخیر را داشته ام:*
  مراقبت مستقیم فردی از افراد خانواده بیمار مشکوک/محتمل/قطعی کووید19 نموده ام
  تماس شغلی (شامل همکار یا همکلاسی بودن) با فرد مبتلا به کووید19 در فضای بسته و مشترک( تماس بیش از 15 دقیقه در فاصله کمتر از 2 متر) داشته ام
  همسفر بودن با فرد مبتلا به کووید19 در وسیله نقلیه مشترک
  10
 • اطلاعات سلامت و علایم تنفسی خود را در سامانه ثبت‌نام کرونا، ثبت کرده ام*
  بلی، اطلاعات خود را در سامانه salamat.gov.ir ثبت کرده‌ام
  خیر
  11
 • تعهد می نمایم درصورت بروز هرگونه علائم تنفسی فوق، مراتب را به استاد راهنمای تحصیلی خود اطلاع داده و همزمان مجددا اطلاعات جدید را در سامانه salamat,gov,ir ثبت نمایم, همچنین تعهد می کنم پاسخ کلیه پرسش های فوق را با هوشیاری، دقت و صداقت ثبت نموده ام و هرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خلاف واقع، به عهده اینجانب می باشد*
  می‌پذیرم
  12
 • جهت کنترل تب و میزان فشار اکسیژن خون شریانی در تاریخ ..............................به پزشک مراجعه کرده و نتایج آن و نظر پزشک محترم مرکز در ذیل فرم درج شده است.
  14
 • اینجانب ........................................تعهد می نمایم درصورت بروز هرگونه علائم تنفسی فوق، مراتب را به استاد راهنما آقای/ خانم...................... اطلاع داده و همزمان مجددا اطلاعات جدید را در سامانه salamat.gov.ir ثبت نمایم. همچنین تعهد می کنم پاسخ کلیه پرسش های فوق را با هوشیاری، دقت و صداقت ثبت نموده ام و هرگونه عواقب ناشی از پاسخ نادرست و خلاف واقع، به عهده اینجانب می باشد. نام و نام خانوادگی........................................................... اثر انگشت و امضاء........................................
  15
 • 16
 • نظر پزشک .................................

  ویزیت نامبرده در تاریخ ................................. انجام شد. درجه حرارت ...................... فشار اکسیژن ..................... علائم خاص (به تاریخ امروز) به نفع بیماری کووید19 ..........................................................

  بدیهی است وضعیت سلامت ایشان در روزهای آینده قابل پیش بینی نبوده و مسئولیت اطلاع دادن مشکلات جسمی احتمالی در آینده به استاد راهنمای مربوطه و ثبت در سامانه سلامت و مراجعه مجدد برای ویزیت، بر عهده دانشجو خواهد بود و مسئولیتی از این بابت بر عهده مرکز بهداشت نخواهد بود.

  نام و نام خانوادگی پزشک.....................................................امضاء و مهر............................................
  17