ثبت‌نام همیاران بهداشت

ثبت‌نام همیاران بهداشت
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • جنسیت*
  مذکر
  مونث
  2
 • وضعیت تاهل*
  مجرد
  متاهل
  سایر
  3
 • تاریخ تولد*
  4
 • کد ملی*
  5
 • شماره دانشجویی*
  6
 • نام دانشکده*
  علوم
  ریاضی و آمار
  مهندسی
  مهندسی برق و کامپیوتر
  ادبیات و علوم انسانی
  علوم ورزشی
  هنر
  علوم تربیتی و روانشناسی
  کشاورزی
  منابع طبیعی و محیط زیست
  7
 • رشته تحصیلی*
  8
 • مقطع تحصیلی*
  کاردانی
  کارشناسی
  کارشناسی ارشد
  دکترا تخصصی
  دکترا حرفه‌ای
  9
 • محل سکونت دوره دانشجویی*
  با خانواده
  در خوابگاه
  در خوابگاه خودگردان
  در خانه اجاره‌ای با دوستان یا به تنهایی
  در خانه اقوام
  10
 • نام خوابگاه و شماره اتاق*(در صورت خوابگاهی بودن)
  11
 • شماره تماس*
  12
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  13
 • نحوه آشنایی شما با کانون چگونه بوده‌است؟*
  دوستان و همکلاسان
  برنامه‌های اجرایی
  تبلیغات امور فرهنگی و کانون‌ها
  14
 • به کدامیک از برنامه‌های کامپیوتری آشنایی و تسلط دارید؟؟*
  اینترنت
  شبکه
  وب
  ICDL
  فتوشاپ
  سایر
  15
 • نام*نام کامل
  16
 • نظرات*توضیح بیشتر
  17