بازنگری برنامه درسی کارشناسی "آمار و سنجش آموزشی"

۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۷ کد : ۱۶۸۹۶ اخبار
تعداد بازدید:۲۸۴
برنامه درسی بازنگری شده رشته "آمار و سنجش آموزشی"دوره کارشناسی پیوسته توسط عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند مورد تأیید دفتر برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت.
بازنگری برنامه درسی کارشناسی "آمار و سنجش آموزشی"

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، معاونت آموزشی وزارت علوم طرحی را با هدف اجرای «بازنگری هزار برنامه درسی» با بیش از 5 سال قدمت را با همکاری دانشگاه‌ها در جهت بروزرسانی برنامه‌های درسی هم تراز با تحولات علم و فناوری اقدام نموده است که در این طرح دانشگاه بیرجند برنامه درسی بازنگری شده رشته «آمار و سنجش آموزشی» دوره کارشناسی پیوسته را که توسط دکتر یداله واقعی و همکاران ایشان بازنگری شده بود ارائه نمودند، که به استناد مصوبه جلسه 163 مورخ 5 دی 1400 کمیسیون برنامه ریزی آموزشی تأیید و در سامانه آموزش عالی بارگذاری شد. 
در راستای اثرگذاری دانشگاه بیرجند در حوزه آموزش، پیش تر دو کتاب از انتشارات دانشگاه بیرجند در فهرست منابع درسی برنامه های درسی مصوب وزارت عتف قرار گرفته بود. کتاب تالیفی دکتر احمد آریافر عضو هیأت علمی گروه معدن تحت عنوان «تحلیل داده های ژئوشیمی اکتشافی» جزء منابع درسی رشته معدن قرار گرفته است؛ همچنین کتاب «طراحی آموزش های مبتنی بر وب» تألیف دکتر محمدعلی رستمی نژاد، جزء منابع درسی رشته مدیریت آموزشی با رویکرد سازمانی قرار گرفته است.

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۴۰۰