برگزاری دوره آموزشی "پیشگیری و مداخله در خودکشی"

۰۷ اسفند ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۵ کد : ۱۹۰۱۸ اخبار
تعداد بازدید:۱۹۵
وبینار آموزشی پیشگیری و مداخله در خودکشی ویژه اعضای هیئت علمی و اساتید مدعو دانشگاه‌های سراسر کشور، با تدریس دکتر حمید یعقوبی، دانشیار روان‌شناسی بالینی دانشگاه شاهد، به همت مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی با همکاری مرکزمشاوره و توانمندسازی دانشگاه بیرجند، پنج‌شنبه ۵ اسفندماه ۱۴۰۰ در سامانه اسکای‌روم برگزار گردید.
برگزاری دوره آموزشی "پیشگیری و مداخله در خودکشی"

وبینار آموزشی پیشگیری و مداخله در خودکشی ویژه اعضای هیئت علمی و اساتید مدعو دانشگاه‌های سراسر کشور، با تدریس دکتر حمید یعقوبی، دانشیار روان‌شناسی بالینی دانشگاه شاهد، به همت مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی با همکاری مرکزمشاوره و توانمندسازی دانشگاه بیرجند، پنج‌شنبه ۵ اسفندماه ۱۴۰۰ در سامانه اسکای‌روم برگزار گردید.

دکتر یعقوبی وبینار را با پخش یک کلیپ درباره خودکشی آغاز کردند. سپس به سطح‌بندی رفتارهای خودتخریبی پرداختند و وضعیت خودکشی در دانشجویان را با نگاهی به آمارهای جهانی و کشوری بررسی کردند. در ادامه نظریه و عوامل خطر در خودکشی بیان شد و برای پیشگیری از خودکشی برنامه بتا معرفی و توضیح داده شد.

در پایان زمان استفاده از برنامه بتا، سرنخ‌های کلامی، رفتاری و موقعیتی فرد قبل از اقدام و گام‌های برنامه بتا تشریح شد.

آخرین ویرایش۲۳ خرداد ۱۴۰۱