بازدید معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه از آموزشکده کشاورزی سرایان

۱۸ مهر ۱۳۹۷ | ۱۳:۴۱ کد : ۲۷۷ اخبار آموزشکده
تعداد بازدید:۷۴۱
بازدید معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه از آموزشکده کشاورزی سرایان

در بازدیدی که توسط آقای دکتر عابدی معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه از آموزشکده کشاورزی سرایان به عمل آمد ساختمان آموزشی جدید آموزشکده ، آزمایشگاهها ، مزارع و باغات آموزشی و پژوهشی و خوابگاه دانشجویی مورد بازدید قرار گرفت و در جلسه ای با حضور مسئولین و کارمندان مسائل آموزشکده مورد ارزیابی قرار گرفت