آزمایشگاه ها و کارگاه ها

تعداد بازدید:۵۱۲۶

در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی، مجموعه آزمایشگاهی و کارگاهی دانشکده کشاورزی سرایان در بهمن ماه 1392 تجهیز و سکوبندی گردید. این مجموعه با فراهم نمودن امکانات و تجهیزات مناسب و بکارگیری کارشناسان متخصص و توانمند، قادر به انجام فعالیت های آزمایشگاهی در زمینه های مختلف از جمله محیط زیست، زراعت، ژئومورفولوژی، آمایش سرزمین و ... می باشد. همچنین حضور اعضای هیأت علمی متعهد و توانمند فرصت مغتنمی را برای دانشجویان فراهم آورده است تا زیر نظر اساتید مربوطه به فعالیتهای علمی و پژوهشی خود بپردازند. ساختار مجموعه آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی سرایان در دو بخش آزمایشگاه های گروههای محیط زیست و  زراعت می باشد:

 

 

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۷