واحد مزرعه

تعداد بازدید:۳۵۱۰

واحد‌ مزرعه‌ دانشکده کشاورزی سرایان با مساحت‌ 20 هکتار در داخل مجموعه دانشکده  واقع‌ شده‌ است‌. مزرعه دانشکده ‌دارای‌ 1 حلقه‌ چاه‌  است. ‌ آب استحصالی این چاه در استخر ذخیره‌ آب‌ به‌ گنجایش‌ 1200 متر مکعب وارد و برای آبیاری‌ اراضی‌ مزرعه در روز ‌مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. عمده فعالیتهای زراعی مزرعه دانشکده شامل تولید غلات، نباتات صنعتی، علوفه ای و زعفران و انجام عملیات کشاورزی دانشجویان در مقیاسهای مختلف است

محدوده ای  از مزرعه دانشکده مشخص شده و  بصورت اختصاصی برای فعالیتهای پژوهشی اساتید و طرح های دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی مورد استفاده واقع می شود

 نگرش آینده مزرعه  به تولیدات زراعی متکی بر مبانی بوم سازگار تولید و جنبه های زیست محیطی مربوطه بوده و از طرفی ایجاد دیدگاه های همه جانبه و نگرشی تلفیقی در امر تولید کشاورزی است.

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۳۹۷