معاونین آموزشی پیشین

تعداد بازدید:۲۵۴۶
دکتر مرتضی قربانی

  دکتر مرتضی قربانی

  ایشان از سال 1393 تا 1397 معاونت آموزشی آموزشکده کشاورزی سرایان را به عهده داشته اند.


  •   استادیار

آخرین ویرایش۰۷ آبان ۱۳۹۹