معاون آموزشی آموزشکده

تعداد بازدید:۲۷۸۲
دکتر مسعود دیدارخواه

  دکتر مسعود دیدارخواه

  معاون آموزشی


  •   استادیار

  •   آموزشکده کشاورزی سرایان

  •   056-32904491-92/105

  •   056-32904497

  •   masooddidarkhah[at]birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۰۷ آبان ۱۳۹۹