اخبار آموزشکده

انتصاب دکتر مسعود دیدارخواه رئیس آموزشکده کشاورزی سرایان به عنوان عضو شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان فردوس

طی حکمی از سوی دکتر محمد علی ناصری ریاست محترم پارک علم و فناوری خراسان جنوبی دکتر مسعود دیدارخواه به عنوان عضو شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان فردوس به مدت ۲ منصوب شد.

ادامه مطلب