افتخارات

تعداد بازدید:۲۱۶۴
  • ارائه مقالات علمی پژوهشی اساتید در کنفرانس ها و همایش های معتبر داخلی و بین المللی
  • تاسیس شرکت دانش بنیان کیان شرق و اختراع دستگاه انتقال ژن
  • چاپ مقالات در نشریات معتبر علمی (ISI) و پژوهشی و شرکت در همایشها و کنگره ها
  • انتخاب مزرعه به عنوان الگوی کشت برتر شهرستان به مدت 3 سال
  • تاسیس هیئت مکتب الحسن (ع) و راهیابی این هیئت و انتخاب به عنوان هیئت برتر در جشنواره کشوری رویش
  • کسب رتبه یک آزمون کارشناسی ارشد سال 89 توسط آقای محمد رضا رضایی در رشته تکنولوژی بذر و رتبه یک رشته محیط زیست دریا توسط آقای مهدی سعادتی در سال 89
  • کسب رتبه اول ارزیابی تدریس دکتر مسعود دیدارخواه در دانشگاه بیرجند
  • اجرای 28 کارگاه کارآفرینی و ارتباط صنعت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آمار بالای قبول شدگان در مقطع کارشناسی ارشد

سال 93

سال 92

سال 91

سال 90

سال 89

سال 88

5 نفر

10 نفر

20 نفر

15نفر

29نفر

30نفر

 

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۷