کارکنان

تعداد بازدید:۴۷۰۵
رضا طاهرپور کلانتری

  رضا طاهرپور کلانتری

کارشناس گروه زراعت و اصلاح نباتات - سرپرست مزرعه


  •   ساختمان آموزشی - طبقه بالا

  •   056 - 32904491-92 , 112

زهرا کمال زاده

  زهرا کمال زاده

کارشناس حراست - مسئول آموزش و امور دانشجویی


  •   ساختمان آموزشی - طبقه بالا

  •   056-32904491-92 , 103

معصومه محمدی مقدم

  معصومه محمدی مقدم

مسئول اموراداری و دبیرخانه - مسئول دفتر ریاست


  •   ساختمان آموزشی - طبقه بالا

  •   056-32904491-92 , 107

فاطمه یل

  فاطمه یل

مسئول امور مالی و کتابخانه


  •   ساختمان آموزشی - طبقه بالا

  •   056-92-32904491 , 108

حمیدرضا دهباشی

  حمیدرضا دهباشی

تاسیسات برق


  •   056-92-32904491

علی ارشادی

  علی ارشادی

تاسیسات - تدارکات


سعید جهانی

  سعید جهانی

راننده - انباردار


سید باقر ساعدی

  سید باقر ساعدی

خدمات


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۴۰۰